• Generals

  Descripció

  La gimnàstica escolar va dirigida a tots aquells nens i nenes que volen iniciar-se en el món de la gimnàstica artística.
  Es desenvolupen i es milloren les capacitats motrius i físiques bàsiques, alhora que s’ensenyen les tècniques gimnàstiques principals mitjançant exercicis específics i activitats lúdiques adequades a l’edat i al nivell de cadascú. Així doncs, és una activitat adreçada a tots els nens i nenes, de més de 6 anys i de qualsevol tipologia i condició física, que tinguin inquietuds gimnàstiques.

  Horaris

  Dilluns i dimecres, de 16:15 a 17:15h
  Dilluns i dimecres, de  17:15 a 18:15h
  Dilluns i dimecres, de 18:15 a 19:15h
  Dimarts i dijous, de 16:15 a 17:15h
  Dimarts i dijous, de  17:15 a 18:15h

  Dimarts i dijous, de 18:15 a 19:15h

 • Gimnàstica artística de competició

  Descripció

  La gimnàstica artística és una disciplina queconsisteix en executar diferents rutines en els diversos aparells, combinant de forma simultània i a gran velocitat moviments corporals coreogràficament enllaçats.
  Es distingeixen dues modalitats –la femenina (GAF) i la masculina (GAM)– en funció dels aparells que es practiquen. La gimnàstica femenina en té quatre: barra d'equilibris, paral·leles asimètriques, salt i terra; i la masculina sis: anelles, terra, paral·leles, salt, cavall amb arcs i barra fixa.
  Totes dues modalitats requereixen unes condicions físiques excepcionals en tant que és imprescindible la flexibilitat, força, coordinació, potència, equilibri, ritme i velocitat; així com també s’exigeix als gimnastes una gran capacitat de concentració, disciplina, compromís i esforç.
  La seva pràctica internacional és regulada i fomentada per la Federació Internacional de Gimnàstica (FIG), i autonòmicament per la Federació Catalana de Gimnàstica (FCG).
  És per això que prenem lloc en les diverses competicions organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica i la Real Federación Española de Gimnasia (Copa d’Espanya de Clubs i Campionat d’Espanya).

  Horaris

  De dilluns a divendres, de 17:30 a 20:30h

 • Psicomotricitat (Baby-Gym)

  Descripció

  És el conjunt "d'interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial".  
  El baby-gym, doncs, és una activitat de psicomotricitat dirigida a nens i nenes d’entre 3 i 5 anys on, mitjançant una gran varietat de formes jugades, es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentària, l'equilibri, l'orientació en l'espai i en el temps, la lateralitat... per tal de facilitar a l’infant l’aprenentatge de qualsevol activitat física, alhora que l’ajudarà adesenvolupar la seva activitat intel·lectual.
  En aquest cas, les sessions s’enfoquen a l’aprenentatge de la gimnàstica artística més bàsica (tombarelles, verticals, rodes, salts...) a través del joc i els exercicis lúdics i recreatius.

  Horaris

  Dilluns i dimecres, de 17:30 a 18:30h
  Dimarts i dijous, de 17:30 a 18:30h